Skip to content

WEP – заштита и разбијање заштите

WEP (Wired Equivalent Privacy) је алгоритам за сигурну комуникацију у бежичним локалним рачунарским мрежама. Приликом његовог увођења 1997. године, идеја је била да се у бежичној комуникацији обезбеди сигурност једнака оној у жичаним мрежама. То се настојало постићи шифровањем комуникације и регулисањем приступа самој мрежи. У позадини WEP алгоритма налази се RC4 алгоритам за шифровање и CRC-32 хеш алгоритам за проверу интегритета. Шифрат се добија као резултат операције XOR над “радним кључем” и отвореним текстом.

2001. године објављен је први безбедносни пропуст у WEP алгоритму (у вези генерисања IV – Scott Fluhrer, Itsik Mantin, Adi Shamir), па се овај алгоритам сматра потпуно небезбедним. Данас произвођачи комуникационих уређаја не желе ни да уврсте WEP као једну од опција за сигурносне механизме у бежичним мрежама.

Разбијање WEP алгоритма: