Skip to content

Примена машинског учења у сајбер безбедности

Задатак за такмичење

Претње од сајбер напада су одавно познате, у суштини откако је интернет постао неизоставни део свега. Попут самог интернета и саме рачунарске опреме, сајбер напади се такође развијају и напредују свакодневно. Један од недавно откривених начина за борбу против сајбер напада јесте машинско учење. Машинско учење знатно доприноси одбрани великих система од могућих сајбер напада на разне начине, проналаском патерна помоћу којег ‘хакери’ пролазе сигурносне системе великих компанија, индентификовањем до тада непознатих форми вируса… Треба истражити и описати зашто је машинско учење битно за сајбер безбедност као и на које све начине је допринело у откривању сајбер напада и самим тим побољшало безбедност великих и малих система.

Квалитет садржаја

Потребно је да садржај буде релевантан за тему, добро обрађен, информативан, оригиналан и не превише опширан. Циљеви постизања доброг квалитета садржаја су да се кроз прављење презентације ученици упознају са начинима проналажења и обраде информација из више извора (што је срж сваког истраживања) и истовремено сазнају што више о области о којој праве презентацију.

Квалитет израде

Подразумева да је садржај упакован у форму која је публици питка. То значи да ефекти (анимације, звукови и сл.) могу да се користе у мери која не омета публику у усвајању садржаја, већ су ту да подрже и анимирају публику, да је терају да прочита нешто ново и занимљиво. Садржај треба да буде откуцан писмено, без грешака у куцању и распоређивању елемената, са што мање граматичких и правописних грешака. На насловној страни стоји назив теме, име и презиме ученика, назив школе и место. На уводном слајду (после насловног) стоји кратак садржај презентације. Ако је презентација интерактивна, навигација кроз презентацију би требало да буде јасна од самог почетка и да се одабрани начин навигације не мења до самог краја презентације. Текст на појединачном слајду не треба да буде преопширан. Пожељно је да текстуални садржај буде подржан сликама или анимацијама који приказују оно о чему је писано.

Квалитет презентовања

Елемент који се додатно оцењује у финалу. На њима је да покажу да су садржај своје презентације заиста усвојили тако што ће га укратко усмено саопштити, пролазећи кроз презентацију онако како је она иначе замишљена, и потом одговорити на питања комисије. Очекује се да су упознати са детаљима израде презентације, да знају који су извори информација коришћени и да су способни да изнесу неко своје мишљење о теми коју су обрадили. Садржај слајдова не мора да буде изложен од речи до речи како је написано, али се такође не очекује да ученици све информације читају са слајдова, већ да им слајдови служе само као подсетник. Важније је разумевање изложених информација него познавање конкретних чињеница.

Задатак за оцену

НАПРАВИТИ:

  1. ПРЕЗЕНТАЦИЈУ или
  2. ЕСЕЈ или
  3. АПЛИКАЦИЈУ.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА треба да садржи 20 слајдова стим да је први слајд насловни (тема, општи подаци: име презиме, одељење, школа…), други слајд је садржај презентације, предпоследњи слајд наводи литературу/изворе и последњи одјавни (хвала на пажњи, питања). Узети у обзир савете дате у тексту Квалитет садржаја / Квалитет израде у Задатку за такмичење. Презентација може да обради тему примене машинског учења у сајбер безбедности уопштено: шта је машинско учење, шта се анализира, како резултати анализе помажу у спречавању инцидената или откривању претњи, који се алгоритми користе, који се програмски језици и алати користе и слично. Презентација може да обради и неку специфичну област, на пример, како применити машинско учење у детекцији малвера, или, на пример, шта је ML.NET и како израдити .NET C# апликацију која користи машинско учење за сајбер безбедност.

ЕСЕЈ треба да садржи 3 стране A4 формата (маргине по 2 cm). На почетку прве странице унети Тему, Име презиме, Школу/одељење. Наслове уносити фонтом Arial 14 Bold, текст уносити фонтом Times New Roman 12, програмски кôд уносити фонтом Consolas 10. На крају треће странице унести литературу/изворе. Есеј може да обради тему примене машинског учења у сајбер безбедности уопштено: шта је машинско учење, шта се анализира, како резултати анализе помажу у спречавању инцидената или откривању претњи, који се алгоритми користе, који се програмски језици и алати користе и слично. Есеј може да обради и неку специфичну област, на пример, како применити машинско учење у детекцији малвера, или, на пример, шта је ML.NET и како израдити .NET C# апликацију која користи машинско учење за сајбер безбедност. Преузми шаблон:

АПЛИКАЦИЈА треба да користи ML.NET у циљу сајбер безбедности. Све остало је по жељи аутора.