Skip to content

Заштита информационих система

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА

Основи криптологије:

Контрола приступа:

Сигурност рачунарских мрежа:

Сигурност оперативних система


ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

Скитала (симетрична шема шифровања у софтверу CrypTool2)

Цезарова шифра (симетрична шема шифровања у софтверу CrypTool2)

Цезарова шифра (конзолна апликација у програмском језику С)

One-time pad (симетрична шема шифровања у софтверу CrypTool2)

One-time pad (конверзије и шифровање у Excel-у)

One-time pad (конзолна апликација у програмском језику C)

DES (шема шифровања у софтверу CryptTool2)

DES (конзолна апликација у програмском језику C#)

Креирање и валидација x.509 сертификата (C#)

Конфигурисање лозинки у оперативном систему Windows 10

Припрема Linux окружења

Linux CLI

Скенирање (обавезан домаћи задатак)

Windows Security


ЛИТЕРАТУРА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

  • Адамовић С. Заштита информационих система. Београд: Универзитет Сингидунум; 2015. [ПРЕУЗМИ]
  • Веиновић М, Адамовић С. Криптологија I. Београд: Универзитет Сингидунум; 2020. [ПРЕУЗМИ]
  • Веиновић М, Адамовић С. Криптологија I. Београд: Универзитет Сингидунум; 2013. [ПРЕУЗМИ]
  • Јевремовић А. Веиновић М. Шарац М. Шимић Г. Заштита у рачунарским мрежама. 2. изд. Београд: Универзитет Сингидунум; 2018. [ПРЕУЗМИ]
  • Милосављевић М, Адамовић С. Криптологија II. Београд: Универзитет Сингидунум; 2017. [ПРЕУЗМИ]
  • Милосављевић М, Адамовић С. Криптологија II. Београд: Универзитет Сингидунум; 2014. [ПРЕУЗМИ]
  • Плескоњић Д. Ђорђевић Б. Мачек Н. Царић М. Сигурност рачунарских мрежа. Београд: Виша електротехничка школа; 2006. [ПРЕУЗМИ]
  • Плескоњић Д. Ђорђевић Б. Мачек Н. Царић М. Сигурност рачунарских мрежа – збирка решених задатака. Београд: Виша електротехничка школа; 2006. [ПРЕУЗМИ]
  • Плескоњић Д. Ђорђевић Б. Мачек Н. Царић М. Сигурност рачунарских мрежа – приручник за лабораторијске вежбе. Београд: Виша електротехничка школа; 2006. [ПРЕУЗМИ]

ЛИТЕРАТУРА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

  • Esslinger B. Learning and Experiencing Cryptography with CrypTool and SageMath. 12th ed. CrypTool Project; 2018. [ПРЕУЗМИ]